• Zapraszamy do korzystania z forum dyskusyjnego, gdzie można podzielić się swoimi doświadczeniami, zadawać pytania, dzielić się pomysłami na ciekawe lekcje. Tutaj też znajdziecie  linki do stron internetowych, które są warte polecenia. Ponadto znajdują się tutaj zasady współpracy (regulamin) jak również zasady metodyczne, do których należy się stosować podczas prowadzenia kursów z naszego ramienia oraz ciekawe pomysły na lekcje.

    Podziel się z nami opiniami, własnymi pomysłami czy też wskazówkami na temat samej strefy lektora.

  • You are invited to a discussion forum, where you can share your experience, ask questions, share ideas for interesting lessons/activities. Here, you can find links to Web pages that they are worth recommending. In addition, the principles of cooperation are here (the rules and regulations) as well as methodology rules to be applied when carrying out courses, and interesting ideas for lessons.

    Feel free to share with us your opinions, own ideas for lessons, and information or instructions about the teacher’s room itself.