Poniżej znajdują się testy poziomujące. Wybierz język, który Cię interesuje i zacznij rozwiązywać test. Na rozwiązanie masz 25 min.

Underneath, you will find placement tests. Choose a language of your interest and start the test. You have 25 min. for completing each test.

GOOD LUCK!